Όροι Χρήσης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

H συγκεκριμένη ιστοσελίδα, αποτελεί ιδιοκτησία της Ι.Κ.Ε. εταιρείας με την επωνυμία ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ SEATICKETS HOLIDAYS IKE , η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Γκλύστη, αριθμ. 10, ΤΚ 11744 και λειτουργεί ως νομίμως συνεστηθέν Γραφείο Γενικού Τουρισμού, ως κάτοχος της υπ’ αριθμ. 0206E60000563201 άδειας λειτουργίας του Ε.Ο.Τ, και με ΑΦΜ 800725191 της ΔΟΥ ΙΖ΄ ΑΘΗΝΩΝ, εφεξής καλούμενη ως «εταιρεία».

Η «εταιρεία», δημιούργησε το διαδικτυακό τόπο seatickets.gr και προσφέρει τις υπηρεσίες της, υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου, καλείται αρχικώς να διαβάσει προσεκτικά και ακολούθως να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του seatickets.gr, μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως, καθόσον οι τελευταίοι, είναι νομικά δεσμευτικοί γι’ αυτόν. Με τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου, τεκμαίρεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των ως άνω όρων. Η «εταιρεία», επιτρέπει τη χρήση του παρόντος ιστοτόπου, αποκλειστικά και μόνον για προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς, απαγορεύοντας παράλληλα τη χρήση του για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε χρήση του διαδικτυακού τόπου με σκοπούς παραπλανητικούς, κερδοσκοπικούς ή με σκοπούς που θα μπορούσαν να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην παροχή των υπηρεσιών του. Το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, ανήκει αποκλειστικά στην «εταιρεία» και απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια αντιγραφής.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η χρήση της ιστοσελίδας και οι προσφερόμενες από την seatickets.gr υπηρεσίες, διέπονται από τους παρακάτω Γενικούς Όρους Συναλλαγών (ΓΟΣ), οι οποίοι εφαρμόζονται σε όλες τις εντολές κράτησης που δίνονται από τον χρήστη, είτε μέσω της διαδικτυακής πύλης της seatickets.gr, είτε τηλεφωνικώς, είτε απευθείας στα γραφεία της «εταιρείας». Με την πραγματοποίηση μίας κράτησης ή την αγορά ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας που προσφέρεται μέσω της seatickets.gr, ο χρήστης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους ΓΟΣ που ισχύουν στην ιστοσελίδα seatickets.gr. Επιπρόσθετα, ο χρήστης θα πρέπει να συμβουλεύεται σχετικά και τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών των εκάστοτε ακτοπλοϊκών εταιρειών, οι οποίοι παρατίθενται αναλυτικώς στην παρούσα ιστοσελίδα (βλ. Γενικούς Όρους Μεταφοράς).

Η seatickets.gr, λειτουργεί ως διαμεσολαβητής, για την έκδοση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, τα οποία προσφέρονται από τις αναγραφόμενες ακτοπλοϊκές εταιρείες. Η παροχή της seatickets.gr, συνίσταται αποκλειστικά στη διαμεσολάβηση μεταξύ των χρηστών και των παρόχων των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων (ακτοπλοϊκές εταιρείες), διαμέσου της χρήσης συγκεκριμένου ηλεκτρονικού λογισμικού κρατήσεων, της εταιρείας Forthcrs, στον διαδικτυακό τόπο της οποίας (www.forth-crs.gr/seatickets), μεταφέρονται, παραπέμπονται οι χρήστες, προκειμένου να δώσουν τις εντολές τους στη μηχανή αναζήτησης.

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Για τη χρήση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, ο χρήστης εγγυάται ότι είναι ενήλικος, άνω των 18 ετών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΤΙΜΕΣ - ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ

Η seatickets.gr, διαμεσολαβεί, προωθώντας, παραπέμποντας τους χρήστες στην ιστοσελίδα www.forth-crs.gr/seatickets, όπου λειτουργεί η μηχανή αναζήτησης της εταιρείας Forthcrs. Με τη συμπλήρωση των σχετικών πεδίων, ο χρηστής, παρέχει ρητή εντολή για την έκδοση ή την κράτηση ακτοπλοϊκού εισιτηρίου, το οποίο προσφέρεται από την εκάστοτε ακτοπλοϊκή εταιρεία. Ο χρήστης, ευθύνεται για την τήρηση των όρων, των κανονισμών και των διατάξεων που επιβάλλουν οι εκάστοτε λιμενικές αρχές και οι ακτοπλοϊκές εταιρείες. Σε περίπτωση που ο χρήστης παραβιάσει τους γενικούς όρους χρήσης της ιστοσελίδας ή ενεργήσει κακόβουλα, η seatickets.gr, έχει το δικαίωμα να απορρίψει εντολές σχετικά με την κράτησή του. Συγχρόνως, η οποιαδήποτε παράνομη κίνηση, συμπεριφορά και δραστηριότητα, ως προς τη χρήση της ιστοσελίδας seatickets.gr, συνεπάγεται τον αποκλεισμό του χρήστη από την πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Για αλλαγές στις τιμές, στους φόρους ή στο κόστος ακυρώσεων που ενδεχομένως ανακοινώνονται από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, η seatickets.gr, δε φέρει καμία ευθύνη. Η αμοιβή της seatickets.gr, για τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης που παρέχει, συμπεριλαμβάνεται στη συνολική τιμή του εισιτηρίου. Σε περίπτωση αγοράς εισιτηρίου μέσω της ιστοσελίδας της seatickets.gr, ο χρήστης θα λάβει e-mail επιβεβαίωσης για την αγορά και υποχρεούται να ελέγξει την ορθότητα των στοιχείων επιβεβαίωσης, μέσα σε διάστημα 24 ωρών και να ενημερώσει εγγράφως την seatickets.gr για τυχόν λάθη στην αρχική κράτηση που καταχωρήθηκε. Διορθώσεις και αλλαγές που αφορούν στη λανθασμένη εισαγωγή στοιχείων και δεδομένων από το χρήστη, επιβαρύνουν τον ίδιο. Ακολούθως, η εκπρόθεσμη αναφορά παραλείψεων, λανθασμένων στοιχείων και αποκλίσεων, σε καμία περίπτωση δεν γεννά δικαίωμα υπαναχώρησης του επιβάτη από τη σύμβαση. Επίσης, ως προς τις μεταθέσεις, καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων των ακτοπλοϊκών εταιρειών, η seatickets.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, καθόσον σε καμία περίπτωση αυτές δεν ανάγονται σε υπαιτιότητά της.

ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Για την κράτηση και την αγορά ακτοπλοϊκού εισιτηρίου, μέσω της ιστοσελίδας, η πληρωμή πραγματοποιείται μόνο μέσω πιστωτικής κάρτας στο σύστημα. Για τις περιπτώσεις τηλεφωνικής κράτησης παρέχεται επιπλέον, η δυνατότητα πληρωμής στα γραφεία της «εταιρείας». Πριν την εξόφληση, η seatickets.gr δεν υποχρεούται να μεταβιβάσει τα εισιτήρια στον χρήστη. Η «εταιρεία», ενδέχεται να ζητήσει από τον χρήστη να προσκομίσει κάποιο αποδεικτικό στοιχείο, σχετικό με την διεύθυνση κατοικίας του ή απόδειξη κατάθεσης εκ του τραπεζικού του λογαριασμού, πριν την οριστική έκδοση του εισιτηρίου.

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Alpha e-Commerce" της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ - ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, είτε εσωτερικού, είτε εξωτερικού, αποστέλλονται στον πελάτη μέσω courier ή παραλαμβάνονται απευθείας από τα γκισέ των ακτοπλοϊκών εταιρειών εφόσον οι ακτοπλοϊκές εταιρείες υποστηρίζουν το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Ο πελάτης, εφόσον το επιθυμεί, δύναται να παραλάβει τα εισιτήριά του και από τα γραφεία της «εταιρείας». Η «εταιρεία», δε φέρει ουδεμία ευθύνη, σχετικά με τα ταξιδιωτικά έγγραφα (διαβατήρια, visa, κλπ) που ο πελάτης υποχρεούται να φέρει και να επιδεικνύει κατά την πραγματοποίηση ενός ταξιδίου. Η εξασφάλιση των απαιτούμενων νομίμων ταξιδιωτικών εγγράφων, αποτελεί υποχρέωση του επιβάτη.

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΑΛΛΑΓΕΣ

Η αλλαγή ή η ακύρωση ενός ακτοπλοϊκού εισιτηρίου, καθώς και το ενδεχόμενο κόστος αυτής, εξαρτάται από τους όρους που θέτει η κάθε ακτοπλοϊκή εταιρεία, στην οποία ανήκει το εισιτήριο (βλ. αναλυτικότερα Γενικούς Όρους Μεταφοράς). Περαιτέρω, η seatickets.gr, δεν χρεώνει τέλος εξυπηρέτησης για την αλλαγή των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Στις σελίδες της seatickets.gr, συμπεριλαμβάνονται διαφημίσεις κάθε μορφής. Η «εταιρεία», δε φέρει ουδεμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη, με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών, οι οποίοι διαφημίζονται στο seatickets.gr, μέσω καταχωρήσεων, καθώς και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που δύναται να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση. Επιπρόσθετα, οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οι οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο seatickets.gr, εξακολουθούν να υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός των περιπτώσεων ρητής αναφοράς περί του αντιθέτου.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS)

Η «εταιρεία», ουδεμία ευθύνη φέρει, σχετικά με το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων και την ποιότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοτόπων και σελίδων που παραπέμπουν μέσω διαδικτυακών συνδεσμών, hyperlinks ή διαφημιστικών banners στην seatickets.gr, το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των οποίων σε καμία περίπτωση δεν αποδέχεται και με τα οποία δι’ ουδένα τρόπο συνδέεται.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η seatickets.gr, δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για:

Τη μη διαθεσιμότητα της εκάστοτε υπηρεσίας ή προϊόντος. Επίσης, για τα λάθη, τις παραβιάσεις, τις παραλείψεις και τις αρνήσεις των εκάστοτε προμηθευτών της. Ακόμη, για τον τραυματισμό, το θάνατο, την καταστροφή περιουσίας ή άλλες ζημιές που δύνανται να προκληθούν από τις ακτοπλοϊκές, κατά την παροχή των υπηρεσιών τους. Περαιτέρω, για τα περιστατικά καθυστερήσεων, ακυρώσεων, overbooking, απεργιών και ανωτέρας βίας, καθόσον αυτά, σε καμία περίπτωση δε βρίσκονται υπό τον άμεσο έλεγχό της. Τέλος για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων σε συνδέσμους τρίτων διαδικτυακών τόπων, καθώς και για τις πληροφορίες που παρέχονται και δημοσιεύονται από τον εκάστοτε προμηθευτή της, σχετικά τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η seatickets.gr, δικαιούται όπως προβαίνει μονομερώς, ανά πάσα στιγμή και δίχως προειδοποίηση, σε μερικές ή ολικές τροποποιήσεις των παραπάνω Γενικών Όρων Συναλλαγών, οι οποίες θα ενσωματώνονται στους παρόντες και θα έχουν ισχύ για το μέλλον. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις ορθής χρήσης του διαδικτυακού τόπου seatickets.gr, καθώς και οι τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις τους, διέπονται και συμπληρώνονται από τις διατάξεις της ελληνικής έννομης τάξης, του κοινοτικού δικαίου και των διμερών ή πολυμερών διεθνών συνθηκών. Παράλληλα, η ισχύς των όρων που ενδεχομένως καταστούν μελλοντικά αντίθετοι προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως και αυτοί αφαιρούνται από τον παρόντα κατάλογο, δίχως να θίγονται η ισχύς και τα αποτελέσματα των λοιπών όρων.

Επιλέξτε γλώσσα:

Επικοινωνία

Αν έχετε απορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 9016940 ή μέσω email στο info@seatickets.gr ή επισκεφθείτε μας στη διεύθυνση Γκλύστη 10, 11744, Νέος Κόσμος, Αθήνα

Εισιτήρια Πλοίων σε 5 βήματα

Βήμα 1: Επιλογή Δρομολογίου
Θα επιλέξετε την ημερομηνία αναχώρισης, όπως και τον αριθμό των επιβατών και οχημάτων που θα ταξιδεύσουν.

Βήμα 2: Επιλογή Θέσεων
Θα εισάγετε όλα τα δεδομένα που αφορούν τις θέσεις που επιθυμείτε, όπως και τυχόν οχήματα.

Βήμα 3: Κόστος Κράτησης
Θα δείτε το κόστος της κράτησής σας με λεπτομέρειες.

Βήμα 4: Επιβάτες
Θα εισάγετε τα ονόματα των επιβατών της κράτησής σας.

Βήμα 5: Στοιχεία Επικοινωνίας
θα εισάγετε τα στοιχεία επικοινωνίας για να σιγουρεύσετε την κράτησή σας και θα ολοκληρώσετε την πληρωμή.

Έτοιμα! Τα εισητήρια σας έχουν κλειστεί!

Τρόποι Πληρωμής

Δεχόμαστε πληρωμές με Visa, Mastercard και Diners όλων των τραπεζών. Αναλυτικά:

Γιατί SeaTickets.gr

Καλύτερη Τιμή
Δεν θα βρείτε καλύτερες τιμές πουθενά.

Χαμηλή Προμήθεια
Χρεώνουμε τη χαμηλότερη δυνατή προμύθεια... τίποτα περισσότερο! Δεν χρεώνουμε επιπλέον προμήθειες υπηρεσιών και παρέχουμε δωρεάν παράδοση με ηλεκτρονικό εισιτήριο.

Ηλεκτρονικό Εισιτήριο ή κλασικό εκτυπωμένο παραδοτέο στην πόρτα σας
Θα λάβετε το εισιτήριο σας δωρεάν από το κιόσκι της ακτοπλοϊκής εταιρείας στο λιμάνι αναχώρησης ή μέσω courier με μικρή χρέωση σε 48 ώρες όπου και αν βρίσκεστε σε ολόκληρο τον κόσμο.

5 μόνο βήματα
Τόσο εύκολα! Καμία αναμονή, καθόλου άχρηστες πληροφορίες απλά 5 εύκολα βήματα.

Ηλεκτρονικό Εισητήριο την ίδια μέρα
Άλλες εταιρείες χρειάζονται 3-4 ημέρες, εμείς σας το προσφέρουμε την στιγμή της παραγγελίας σας! Πολλές από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες υποστηρίζουν παράδοση στο λιμάνι ακόμα και την ίδια ημέρα.

Πλήρη Κάλυψη
Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες που συνεργάζονται με το SeaTickets καλύπτουν όλους τους Ελληνικούς προορισμούς

24ωρη εξυπηρέτηση
Μπορείτε να μας καλέσετε για βοήθεια 24/7 μέσω τηλεφώνου ή email.

Ακτοπλοϊκές Εταιρείες

Σήμερα συνεργάζονται με την SeaTickets οι παρακάτω ακτοπλοϊκές εταιρείες καλύπτοντας όλους τους Ελληνικούς λιμενικούς προορισμούς καθώς και προορισμούς εκτός Ελλάδας:

 • ΑΝΕΚ Lines
 • Aegean Speed Lines
 • Agoudimos Lines
 • Aigaion Pelagos
 • Alpha Ferries Shipping Co
 • Blue Star Ferries
 • Cyclades Fast Ferries
 • Dodekanissos Seaways
 • G.A Ferries
 • Golden Star Ferries
 • Hellas Speed cat
 • Hellenic Seaways
 • Ionian Ferries
 • Kallisti Ferries
 • LANE Lines
 • Minoan Lines
 • NEL Lines
 • Sea Jets
 • Strintzis Ferries
 • Superfast Ferries
 • Ventouris Ferries
 • Ventouris Sea Lines
 • Zante Ferries
 
 
©2024 SEATICKETS HOLIDAYS - All rights reserved.
EOT # 0206E60000563201
created & hosted by
vistoweb