Γενικοί Όροι Εταιρειών

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

Οι επιβάτες και τα οχήματα, υποχρεούνται να προσέρχονται στον λιμένα επιβίβασης για τον απαραίτητο έλεγχο των εισιτηρίων, τουλάχιστον 1 ώρα πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

Το εισιτήριο είναι αυστηρά προσωπικό. Δεν μεταβιβάζεται σε άλλο άτομο και ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη κατηγορία θέσης και για τη διαδρομή για την οποία εκδόθηκε.

ΠΡΟΣΟΧΗ

1) Μετά την αναχώρηση του πλοίου, τα εισιτήρια δεν είναι δυνατόν να αλλάξουν, ούτε να μετατραπούν σε εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας (open), καθώς και ούτε να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή στην ημερομηνία ταξιδίου.

2) Εισιτήρια που έχουν ήδη μετατραπεί σε ανοικτής ημερομηνίας (open), ακυρώνονται με παρακράτηση του 50 % της αξίας τους.

3) Τα εισιτήρια, ακυρώνονται μόνο από την «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.» (ΖΥΓΟΣ ΤRAVEL), εφεξής καλούμενη η «εταιρεία». Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται τηλεφωνικώς και οι κάτοχοί τους οφείλουν να τα προσκομίσουν ή να τα αποστείλουν στην «εταιρεία».

4) Σε κάθε περίπτωση, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@seatickets.gr

* Σε κάθε περίπτωση τα έξοδα αποστολής δεν επιστρέφονται *

ΣΤΗ SEATICKETS ΔΕΝ ΧΡΕΩΝΟΥΜΕ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Σε περίπτωση που σας έχουμε αποστείλει τα εισιτήρια, θα χρειαστεί να μας τα επιστρέψετε. Τα νέα εισιτήρια, είτε θα σας αποσταλούν ξανά - εφόσον πληρώσετε τα έξοδα αποστολής και πάλι - είτε θα φροντίσουμε να τα παραλάβετε στο λιμάνι αναχώρησης, αυθημερόν κατά την ημερομηνία αναχώρησης, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση (πάντοτε υπό την προϋπόθεση ότι η ναυτιλιακή εταιρεία υποστηρίζει το προπληρωμένο εισιτήριο).

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

Σε περίπτωση απώλειας του εισιτηρίου σας, παρακαλείσθε όπως:

1) Το δηλώσετε γραπτώς στην «εταιρεία» (ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. - ZΥΓΟΣ TRAVEL)

2) Για να ταξιδέψετε θα χρειαστεί να αγοράσετε νέο εισιτήριο.

Υπό την προϋπόθεση ότι, έως το τέλος του έτους, το ελεγκτήριο τμήμα της ακτοπλοϊκής εταιρείας, θα επιβεβαιώσει ότι τα απολεσθέντα εισιτήρια δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή νέο εισιτήριο ίσης αξίας. Σε κάθε περίπτωση, αυτό έγκειται στην απόφαση της ακτοπλοϊκής εταιρείας.

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟΠΛΟΥ

Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε καθυστέρηση του απόπλου, παρέκκλιση ή τροποποίηση του προγραμματισμένου δρομολογίου, εξαιτίας κακών καιρικών συνθηκών, λόγω εντολής του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, των Λιμενικών Αρχών ή για λόγους ανωτέρας βίας, οι οποίοι ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των επιβατών. Σε περίπτωση ακύρωσης του δρομολογίου λόγω ανωτέρας βίας (π.χ κακοκαιρία, θαλασσοταραχή, θεομηνία) ή για λόγους που ανάγονται στην ακτοπλοϊκή εταιρεία, οι επιβάτες δικαιούνται ολική επιστροφή χρημάτων από την ακτοπλοϊκή εταιρεία. Στις περιπτώσεις αυτές, η «εταιρεία» (ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. - ZYGOS TRAVEL), δεν έχει καμία ευθύνη και καμία περαιτέρω υποχρέωση. Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες, διαθέτουν το δικαίωμα αντικατάστασης κάποιου πλοίου, κατόπιν συμφωνίας με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.

ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Με βάση την Κοινοτική Οδηγία 98/41/EK του Συμβουλίου, το Προεδρικό Διάταγμα 23/1999 της Ελληνικής Πολιτείας και τη Διεθνή Σύμβαση S.O.L.A.S., προκειμένου να πραγματοποιηθεί κράτηση, υποχρεωτικά γνωστοποιούνται στην ακτοπλοϊκή εταιρία τα παρακάτω στοιχεία, καθόσον η τελευταία υποχρεούται να κατέχει λίστα των επιβατών κάθε ταξιδίου, για λόγους ασφαλείας. Ως εκ τούτου, τα εισιτήρια εκδίδονται στο όνομα κάθε επιβάτη και οπωσδήποτε περιλαμβάνουν:

ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΟ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΗ

ΦΥΛΛΟ : ΑΝΔΡΑΣ/ ΓΥΝΑΙΚΑ

ΗΛΙΚΙΑ: ΕΝΗΛΙΚΑΣ - ΠΑΙΔΙ - ΒΡΕΦΟΣ

ΤΥΠΟ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Επιπλέον, η ακτοπλοϊκή εταιρεία, θα πρέπει να ενημερώνεται, για επιβάτες με ειδικές ανάγκες, κατά την έκδοση του σχετικού εισιτηρίου. Επίσης, η έκδοση εισιτηρίου κατά την επιβίβαση απαγορεύεται αυστηρά.

ΝΑΥΛΑ / ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Τα ναύλα, περιλαμβάνουν τη μεταφορά των επιβατών στην επιλεγμένη κατηγορία θέσης και όλα τα λιμενικά τέλη (μόνο στις γραμμές εσωτερικού). Γεύματα και ποτά δεν περιλαμβάνονται. Τυχόν περισσότερες εκπτώσεις, δεν είναι αθροιστικές, παρά δίδεται μόνον η μεγαλύτερη σε ποσοστό έκπτωση κάθε φορά. Επιβάτες που δικαιούνται έκπτωση, παρακαλούνται να το δηλώνουν κατά την κράτηση και να προσκομίζουν όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά, τόσο κατά την έκδοση του εισιτηρίου, όσο και κατά την επιβίβαση στο πλοίο. Μετά την έκδοση του εισιτηρίου δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων, για τυχόν διαφορές που θα προκύψουν. Γκρουπ, φορτηγά, λεωφορεία, ρυμούλκες αποσκευών, ρυμούλκες σκαφών και ασυνόδευτα οχήματα υπόκεινται σε ειδικές συμφωνίες (info@seatickets.gr). Παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών (βρέφη), ταξιδεύουν δωρεάν ΜΟΝΟ στην οικονομική θέση, στα συμβατικά πλοία. Στις υπόλοιπες κατηγορίες θέσης (π.χ καμπίνες) δικαιούνται 50% έκπτωση (παιδικός ναύλος). Επίσης, ταξιδεύουν δωρεάν σε όλες τις κατηγορίες θέσης στα ταχύπλοα. Παιδιά ηλικίας 5-10 ετών, τυγχάνουν 50% έκπτωσης στον κανονικό ναύλο, σε όλες τις κατηγορίες θέσης, τόσο στα συμβατικά πλοία, όσο και στα ταχύπλοα. Τη φοιτητική έκπτωση, δικαιούνται μόνο οι φοιτητές των Ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΠΛΩ

Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες, δεν ευθύνονται για ατυχήματα, απώλειες ή ζημιές που προκύπτουν πριν την επιβίβαση και την φόρτωση, καθώς και μετά την αποβίβαση. Απαγορεύεται αυστηρά στους επιβάτες να μεταφέρουν όπλα, εκρηκτικά, εύφλεκτα υλικά και άλλες επικίνδυνες ουσίες εν πλω. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τους κανονισμούς για την ασφάλεια στα ταχύπλοα πλοία, οι επιβάτες δεν επιτρέπεται να παραμένουν στους ανοιχτούς χώρους των ταχυπλόων, καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.

ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

Οι αποσκευές των επιβατών, μπορούν να παραμένουν εντός των οχημάτων τους. Οι επιβάτες, παρακαλούνται να φέρουν μαζί τους τα προσωπικά τους αντικείμενα, τα οποία ενδέχεται να χρειαστούν κατά την διάρκεια του ταξιδιού. Η πρόσβαση στο γκαράζ του πλοίου, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, απαγορεύεται. Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες, δεν ευθύνονται για την απώλεια χρημάτων ή πολύτιμων αντικειμένων από τα αυτοκίνητα, τις βαλίτσες, τους κοινόχρηστους χώρους των πλοίων και τις καμπίνες. Οι επιβάτες, έχουν τη δυνατότητα να παραδίδουν τα χρήματα και τα πολύτιμα αντικείμενά τους, στην υποδοχή των πλοίων (Reception), ούτως ώστε να φυλάσσονται ασφαλώς.

ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ

Τα κατοικίδια ζώα, ταξιδεύουν δωρεάν. Επίσης, τα κατοικίδια δεν επιτρέπονται στους εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους και στις καμπίνες. Οι ιδιοκτήτες τους, είναι υπεύθυνοι για τη σίτιση και την υγιεινή τους, ενώ παράλληλα, υποχρεούνται να φέρουν το ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του κατοικίδιου.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Οι επιβάτες οφείλουν να συμμορφώνονται με τους εκάστοτε Λιμενικούς, Υγειονομικούς και Τελωνειακούς κανονισμούς. Ακόμη, οφείλουν να συμμορφώνονται με τις οδηγίες του καπετάνιου και του πληρώματος, όσον αφορά στην τάξη και στην ασφάλεια εν πλω. Συν τοις άλλοις, οι επιβάτες, οφείλουν να ενημερώσουν τον καπετάνιο ή το πλήρωμα, για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει εν πλω. Για παράπονα και προτάσεις, μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της «εταιρείας» (ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. - ZYGOS TRAVEL), στο info@seatickets.gr, μετά το πέρας του ταξιδιού.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΙΣΗΤΗΡΙΩΝ

Τα εισιτήρια ακυρώνονται μόνο από τα γραφεία της «εταιρείας» μας (ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. - ZYGOS TRAVEL) ή από τα κεντρικά γραφεία κάθε ακτοπλοϊκής εταιρείας.

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΙΣΗΤΗΡΙΩΝ

Aegean Speed Lines

100%

- Ακύρωση εντός 24 ωρών απο την ώρα έκδοσης.Εισιτήρια που εκδίδονται την ημέρα ταξιδίου ακυρώνονται έως μισή ώρα μετά την έκδοση και απαραίτητα δύο ώρες πριν την αναχώρηση.Δεν αποδεχόμαστε αιτήματα ακύρωσης εισιτηρίων που δεν εκτυπώθηκαν ,διότι τα εισιτήρια αυτά θα πρέπει να ακυρώνονται από εσάς την ίδια στιγμή.
- Ακύρωση σε περίπτωση μη εκτέλεσης του δρομολογίου.
- Ακύρωση έως και 14 ημέρες πριν την αναχώρηση.
- Ακύρωση σε περίπτωση αποδεδειγμένης απώλειας των εισιτηρίων.(Βάσει συγκεκριμένης διαδικασίας).

75%

Ακύρωση έως και 7 ημέρες πριν την αναχώρηση.

50%

Ακύρωση έως 12 ώρες πριν από την ώρα αναχώρησης.

OPEN ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Μέχρι την ώρα αναχώρησης.

Την περίοδο 15/06 - 05/09 μέχρι 4 ώρες πριν την αναχώρηση.
Εισιτήρια τα οποία έχουν γίνει open μπορούν να αντικατασταθούν μέχρι ένα χρoνο μετά από την ημερομηνία έκδοσης τους και μόνο για μία φορά. Για τα open που αντικαθίστανται με εισιτήρια μικρότερης αξίας δεν επιστρέφεται διαφορά. Για εισιτήρια που έχουν εκδοθεί ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου για να γίνει ακύρωση ή να γίνουν ανοικτά, απαιτείται έγγραφη ειδοποίηση της εταιρείας μέσω mail ή fax.

*Τα εισιτήρια group δεν γίνονται open και δεν ακυρώνονται.

Agoudimos Lines

Επιβάτες με εισιτήρια καθορισμένης ημερομηνίας που επιθυμούν να τα ακυρώσουν ή να αναβάλουν το ταξίδι τους, οφείλουν να ειδοποιούν σχετικά τους πράκτορες ή την εταιρεία:

Εώς 15 ημέρες πριν την αναχώρηση του πλοίου επιστρέφεται το 100% της αξίας του εισιτηρίου.

Στις γραμμές εξωτερικού από 15 μέχρι 2 ημέρες πριν την αναχώρηση του πλοίου επιστρέφεται το 80% της αξίας του εισιτηρίου.

Μέχρι 24 ώρες πριν από την αναχώρηση του πλοίου επιστρέφεται το 50% της αξίας του εισιτηρίου.

24 ώρες πριν από την αναχώρηση του πλοίου ή λιγότερο η εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση για την επιστροφή της αξίας του εισιτηρίου. Η επιστροφή χρημάτων θα γίνεται μόνο από το πρακτορείο εκδόσεως του εισιτηρίου.

Επιβάτες με ανοιχτή ημερομηνία αναχώρησης πρέπει να φροντίσουν έγκαιρα για κράτηση θέσεων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ελεύθερες θέσεις, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη. Εάν το εισιτήριο τους δεν ανταποκρίνεται στον αντίστοιχο ναύλο της περιόδου θα πρέπει να καταβάλλεται η διαφορά τιμής στο λιμενικό πρακτορείο.

Anek Lines

Αλλαγές ή ακυρώσεις εισιτηρίων γίνονται μόνο από τα πρακτορεία έκδοσης, τα λιμενικά ή κεντρικά πρακτορεία της ANEK LINES.

Για ακυρώσεις εισιτηρίων επιστρέφεται η ακόλουθη αξία από την τιμή του εισιτηρίου (ανάλογα με τον χρόνο ακύρωσης πριν την αναχώρηση:

Έως 30 ημ. πριν :100% της αξίας του εισιτηρίου.

Έως 7 ημ. πριν : 80% της αξίας του εισιτηρίου.

Έως 24ώρες πριν : 50% της αξίας του εισιτηρίου.

Τις τελευταίες 24 ώρες πριν την αναχώρηση του πλοίου ή αν ο επιβάτης δεν παρουσιαστεί κατά την επιβίβαση, η ANEK LINES δεν έχει καμία υποχρέωση για την επιστροφή της αξίας του εισιτηρίου.

Επιστροφή χρημάτων γίνεται μόνο από το πρακτορείο έκδοσης και μετά από έγκριση της εταιρείας.

Τα εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας ισχύουν για ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσής τους. Ο ναύλος επιστροφής υπολογίζεται πάντα με βάση το ναύλο της χαμηλής περιόδου. Σε περίπτωση που ο επιβάτης επιθυμεί να ταξιδέψει (επιστρέψει) σε μέση ή υψηλή περίοδο, οφείλει να εκδώσει συμπληρωματικό εισιτήριο, καταβάλλοντας την διαφορά.

Στην περίπτωση δε που το ισχύον ναυλολόγιο, στην διάρκεια του ανοικτού εισιτηρίου έχει τροποποιηθεί, οι επιβάτες οφείλουν να καταβάλουν την διαφορά. Οι επιβάτες με εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας, οφείλουν να προβαίνουν εγκαίρως σε κράτηση θέσεως, διαφορετικά η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη αν δεν υπάρχει προς διάθεση η επιθυμητή θέση.

Στην περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί κάποιο εισιτήριο που έχει εξαρχής εκδοθεί ως εισιτήριο ανοικτής ημερομηνίας, τότε ο επιβάτης δικαιούται επιστροφή του ναύλου, η οποία μπορεί να γίνει μόνο από το πρακτορείο έκδοσης και όχι από οποιοδήποτε άλλο γραφείο. Στην περίπτωση που κάποιος επιβάτης εκδώσει εισιτήριο συγκεκριμένης ημερομηνίας το οποίο στη συνέχεια μετατραπεί σε εισιτήριο ανοιχτής ημερομηνίας και δεν χρησιμοποιηθεί, τότε επιβάλλονται ακυρωτικά σύμφωνα με τους γενικούς όρους ΑΛΛΑΓΕΣ - ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ της Εταιρίας.

Blue Star Ferries

ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 26/03/10-11/04/10 & 11/06/10-19/09/10

7 ημέρες πριν την αναχώρηση: Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.

Από 7 ημέρες πριν την αναχώρηση έως 4 ώρες πριν την αναχώρηση: Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.

4 ώρες πριν και έως την αναχώρηση: Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά.

Μετά την αναχώρηση: Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.
Την περίοδο από 26/03/10-03/04/10 & από 20/05/10-22/05/10 για όλες τις αναχωρήσεις από Πειραιά ή Ραφήνα και την περίοδο από 04/04/10-11/04/10 & 24/05/10-25/05/10 για όλες τις αναχωρήσεις προς Πειραιά ή Ραφήνα, τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία, 14 ημέρες πριν την αναχώρηση.

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: όλες οι υπόλοιπες ημερομηνίες

3 ημέρες πριν την αναχώρηση: Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας.

Από 3 ημέρες πριν την αναχώρηση έως 1 ώρα πριν την αναχώρηση: Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.

1 ώρα πριν και έως την αναχώρηση: Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά.

Μετά την αναχώρηση: Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: Τα εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά μόνο εφόσον έχουν εκδοθεί σαν ανοικτής ημερομηνίας. Όταν έχουν μετατραπεί σε ανοικτής ημερομηνίας ακυρώνονται με ακυρωτικά 50%.

Cyclades Fast Ferries

Από την ημερομηνία έκδοσης του εισιτηρίου έως και 8 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου : Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά εφόσον επιστραφεί αυτούσιο το σώμα του εισιτηρίου ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας. Από 7 ημέρες έως και την προγραμματισμένη ώρα απόπλου : Τα εισιτήρια ακυρώνονται με 50% ακυρωτικά εφόσον επιστραφεί αυτούσιο το σώμα του εισιτηρίου ή εναλλακτικά μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας έως και 2 ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου. Μετά την αναχώρηση: Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται, δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή. Τα εισιτήρια ακυρώνονται μόνο από τα πρακτορεία έκδοσης και δεν είναι δυνατόν να ακυρωθούν τηλεφωνικά. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να παραδώσουν τα εισιτήρια στο πρακτορείο έκδοσης.

Τα εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας ισχύουν για 1 χρόνο και δεν γίνονται αποδεκτά για επιβίβαση. Είναι απαραίτητο πριν την επιβίβαση το αρχικό εισιτήριο να αντικατασταθεί με νέο εισιτήριο. Εάν μέχρι την ημερομηνία ταξιδιού έχουν αυξηθεί οι ναύλοι, οι κάτοχοι εισιτηρίων ανοιχτής ημερομηνίας πρέπει να καταβάλλουν τη διαφορά.

Dodekanissos Seaways

- 50% με ολόκληρο το εισιτήριο από 7 ήμερες έως και 12 ώρες πριν την αναχώρηση.

- 100% με ολόκληρο το εισιτήριο, ανεξάρτητα από το χρόνο ειδοποίησης, εφόσον υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας που αποδεικνύονται εγγράφως. Ισχύει για εισιτήριο που δεν έχει ήδη τροποποιηθεί, εντός 14 ήμερων πριν την αναχώρηση.

- Ο επιβάτης δικαιούται να τροποποιήσει το εισιτήριο του έως και 24 ώρες πριν την αναχώρηση.

- Εφόσον η άξια του εισιτήριου είναι χαμηλότερη, δεν δικαιούται επιστροφή χρημάτων.

- Σε περίπτωση απαγορευτικού λόγο καιρού ο επιβάτης δικαιούται.

- Να τροποποιήσει το εισιτήριο του.

- 100% επιστροφή του ναύλου. (Οι κρατήσεις επιστρέφονται στον επιβάτη)

- Ο επιβάτης υποχρεούται:

- Να είναι στο λιμάνι 30 λεπτά πριν την αναχώρηση και 1 ώρα πριν την αναχώρηση όταν έχει όχημα.

- Να δίδει ακριβή στοιχεία (όνομα - τηλέφωνο), με αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση του, σε περίπτωση τροποποίησης του δρομολογίου.

- Σε περίπτωση μη επιθυμίας του επιβάτη καταγράφεται στις παρατηρήσεις.

- Να ελέγχει κατά την έκδοση του εισιτήριου, την ορθότητα της ώρας και ημέρας αναχώρησης και να μην το παραλαμβάνει σε περίπτωση λανθασμένης αναγραφής.

* Hellenic Seaways

Έως 14 ημέρες προ του απόπλου: 100% επιστροφή του ναύλου

Έως 7 ημέρες προ του απόπλου: 75% επιστροφή του ναύλου

Έως 12 ώρες προ του απόπλου: 50% επιστροφή του ναύλου

Για ακυρώσεις που γίνονται σε χρόνο λιγότερο των 12 ωρών προ του απόπλου ΔΕΝ επιστρέφεται ο ναύλος.

Τα εισιτήρια ακυρώνονται μόνο από το πρακτορείο έκδοσης.

ΔΕΝ γίνονται τηλεφωνικές ακυρώσεις εισιτηρίων.

Οι επιβάτες που επιθυμούν την ακύρωση των εισιτηρίων τους πρέπει να τα προσκομίσουν στο πρακτορείο έκδοσης.

Εναλλακτικά:
Παρέχεται η δυνατότητα μετατροπής των εισιτηρίων σε εισιτήρια Ανοιχτής Ημερομηνίας (Open-Date) ώστε να χρησιμοποιηθούν σε επόμενο ταξίδι, εφόσον το ζητήσει ο επιβάτης ως ακολούθως:

Υψηλή Περίοδος:

Από 21/05/2010 έως 24/05/2010 και από 18/06/2010 έως 06/09/2010

Έως 6 ώρες προ του απόπλου, στα Ταχύπλοα HS1-HS4-HS5-HS6-FC3-FC4

Έως 4 ώρες προ του απόπλου, στα ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ και ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ

Έως 2 ώρες προ του απόπλου, στις γραμμές Σαρωνικού, Σποράδων (εξαιρούνται τα ταχύπλοα στη γραμμή Πειραιά – Αίγινα – Αγκίστρι – Πειραιά και στα συμβατικά πλοία Σαρωνικού όπου η μετατροπή μπορεί να γίνει έως τον απόπλου).

Χαμηλή Περίοδος: οι υπόλοιπες ημερομηνίες

Έως 2 ώρες προ του απόπλου, στα Ταχύπλοα HS1-HS4-HS5-HS6-FC3-FC4

(κάθε Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή)

Έως τον απόπλου, στα ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ και ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ

Έως τον απόπλου, στις γραμμές Σαρωνικού, Σποράδων.

Τα ανοικτής ημερομηνίας εισιτήριας (Open-Date) αντικαθίστανται με νέο εισιτήριο, ίσης ή μεγαλύτερης αξίας, καταβάλλοντας τη διαφορά του ναύλου, εφόσον διατίθενται θέσεις για το ίδιο ή άλλο ταξίδι. Για το νέο αυτό εισιτήριο δεν ισχύουν οι παραπάνω όροι ακύρωσης ενώ δεν επιστρέφεται τυχόν διαφορά ναύλου από το αρχικό. Εννοείται βέβαια ότι το νέο εισιτήριο δεν μπορεί να είναι εκπτωτικό εάν το παλαιό δεν ήταν εκπτωτικό και επίσης ότι δεν αντικαθίσταται εισιτήριο οχήματος με επιβάτη και το αντίστροφο. Τα Open εισιτήρια ισχύουν (μπορούν να αντικατασταθούν με νέο εισιτήριο) έως το τέλος του έτους έκδοσης του αρχικού εισιτηρίου.

Hellas Speed Cat

Έως και δεκατέσσερις ημέρες πριν την αναχώρηση επιστρέφεται το 100% του ναύλου.

Έως και επτά ημέρες πριν την αναχώρηση επιστρέφεται το 75% του ναύλου.

Από επτά ημέρες και μετά επιστρέφεται μόνο το 50 % σε περίπτωση ακύρωσης.

Τα εισιτήρια μπορούν να γίνουν open έως και δύο ώρες πριν την αναχώρηση του πλοίου και ισχύουν ως τέτοια για ένα χρόνο.

Ionian Ferries

Υψηλή περίοδος 04/04/10-23/04/10 & 13/06/10-20/09/10:

1) Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας τουλάχιστον 7 ημέρες πριν την αναχώρηση.

2) Επτά (7) ημέρες πριν και έως την αναχώρηση, τα εισιτήρια ακυρώνονται με παρακράτηση του 50% της αξίας τους ή αλλάζουν σε ανοικτή/ημερομηνία (τουλάχιστον 4 ώρες πριν την αναχώρηση).

Χαμηλή περίοδος:

1) Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, τουλάχιστον 3 ημέρες πριν την αναχώρηση.

2) Τρεις (3) ημέρες πριν και έως την αναχώρηση, τα εισιτήρια ακυρώνονται με παρακράτηση του 50% της αξίας τους ή αλλάζουν σε ανοικτή/άλλη ημερομηνία (τουλάχιστον 2 ώρες πριν την αναχώρηση).

ΠΡΟΣΟΧΗ

1) Μετά την αναχώρηση του πλοίου, τα εισιτήρια δεν αλλάζουν, ούτε γίνονται ανοικτής ημερομηνίας, ούτε γίνεται αλλαγή στην ημερομηνία ταξιδιού.

2) Εισιτήρια που έχουν ήδη μετατραπεί σε ανοικτής ημερομηνίας ακυρώνονται με παρακράτηση του 50% της αξίας τους.

3) Τα εισιτήρια ακυρώνονται μόνο από τα γραφεία της «εταιρείας» μας (ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. - ZYGOS TRAVEL). Τα εισιτήρια, δεν ακυρώνονται τηλεφωνικώς και οι κάτοχοί τους οφείλουν να τα προσκομίσουν/αποστείλουν στα γραφεία της «εταιρείας» μας.

4) Εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας, ισχύουν για 12 μήνες.

Lane Lines

- Ολική επιστροφή χρημάτων από την ημερομηνία έκδοσης έως και 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση.

- Ακυρωτικά 20% από 29 έως 7 ημέρες πριν από την αναχώρηση.

- Ακυρωτικά 50% από 6 ημέρες, έως 24 ώρες πριν από την αναχώρηση.

- Καμία επιστροφή χρημάτων από 24 ώρες πριν έως την αναχώρηση του πλοίου.

Minoan Lines

Στις γραμμές εσωτερικού:

Από την ημερομηνία έκδοσης του εισιτηρίου και μέχρι και 14 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία απόπλου: επιστροφή ολόκληρης της αξίας του εισιτηρίου.

Από 13 ημέρες μέχρι και 7 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία απόπλου: επιστροφή του 75% της αξίας του εισιτηρίου.

Από 6 ημέρες μέχρι και 12 ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου: επιστροφή του 50% της αξίας του εισιτηρίου.

Στις γραμμές Αδριατικής:

Από την ημερομηνία έκδοσης του εισιτηρίου και μέχρι 30 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία απόπλου: επιστροφή ολόκληρης της αξίας του εισιτηρίου.

Από 29 ημέρες μέχρι και 7 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία απόπλου: επιστροφή του 75% της αξίας του εισιτηρίου.

Από 6 ημέρες μέχρι και 24 ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου: επιστροφή του 50% της αξίας του εισιτηρίου.

Την ίδια ημέρα της αναχώρησης: δεν επιστρέφεται ο ναύλος.

Η επιστροφή χρημάτων πραγματοποιείται μόνο από το πρακτορείο που έχει εκδώσει το εισιτήριο.

Nel Lines

Ένα εισιτήριο θα μπορεί να γίνει open μέχρι τρεις (3) ώρες πριν από την αναχώρηση του πλοίου.

Τα open εισιτήρια μπορούν να αντικατασταθούν από νέα εισιτήρια ίσης ή μεγαλύτερης αξίας.

Επιστροφή χρημάτων 100% θα μπορεί να γίνει μέχρι και πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πριν την αναγραφόμενη στο εισιτήριο ημερομηνία ταξιδιού.

Επιστροφή 50% θα μπορεί να γίνει εντός του διαστήματος κάτω των πέντε (5)

ημερολογιακών ημερών έως και πριν από την αναχώρηση του πλοίου

Μετά την αναχώρηση του πλοίου τα εισιτήρια δεν μετατρέπονται OPEN ούτε και ακυρώνονται.

Τα open εισιτήρια ισχύουν για 1 χρόνο από την ημερομηνία έκδοσης. Δυνατότητα παράτασης θα μπορεί να δοθεί ύστερα από εξέταση της Διεύθυνσης.

Ειδικές περιπτώσεις : Σε περιπτώσεις ατυχημάτων , νοσοκομειακής περίθαλψης κ.λ.π. για να ακυρωθούν τα εισιτήρια ή να γίνουν open, ύστερα από έγκριση της Διεύθυνσης, θα ζητούνται τα απαραίτητα παραστατικά που να αποδεικνύουν την αδυναμία του επιβάτη να ταξιδέψει.

Απώλεια εισιτηρίων : Θα επιστρέφεται το 80% της αξίας τους στο τέλος κάθε οικονομικού έτους, αφού βέβαια υπάρχει αποδεικτικό για έκδοση νέων εισιτηρίων σε αντικατάσταση των απολεσθέντων.

Sea Jet

Για κάθε ακύρωση πριν την αναχώρηση του πλοίου επιστρέφεται το 50% της αξίας του εισιτηρίου. Δεν γίνονται δεκτές τηλεφωνικές ακυρώσεις. Ο επιβάτης μπορεί να μετατρέψει το εισιτήριο του σε open, αλλά όχι την ημέρα ταξιδιού. Την ημέρα του ταξιδιού δεν επιστρέφεται κανένα ποσό.

Superfast Ferries

Ακυρώσεις μπορούν να γίνουν στο ταξιδιωτικό πρακτορείο, το λιμενικό πράκτορα ή τα γραφεία της Εταιρίας στα οποία έγινε η κράτηση και η πληρωμή. Ανάλογα με τον χρόνο της ακύρωσης επιστρέφονται τα ακόλουθα ποσά:

Επιστροφή 100%, αν η ακύρωση γίνει μέχρι και 14 μέρες πριν την αναχώρηση.
Επιστροφή 50%, αν η ακύρωση γίνει από 13 μέρες έως 24 ώρες πριν την αναχώρηση. Εναλλακτικά, οι επιβάτες μπορούν να μετατρέψουν το εισιτήριό τους σε ΑΝΟΙΧΤΟ με ισχύ ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσής του.

Η Εταιρία. δεν έχει καμία υποχρέωση να επιστρέψει οποιοδήποτε χρηματικό ποσό σε περίπτωση ακύρωσης λιγότερο από 24 ώρες πριν την αναχώρηση ή αν ο επιβάτης δεν παρουσιαστεί κατά την επιβίβαση. Οι επιβάτες διατηρούν το δικαίωμα να μετατρέψουν το εισιτήριό τους σε ΑΝΟΙΧΤΟ με ισχύ ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσής του.

Σε περίπτωση μερικής ακύρωσης του εισιτηρίου μετ' επιστροφής και εφ' όσον ο επιβάτης έχει ταξιδέψει το ένα σκέλος του ταξιδιού, θα χρεώνεται με την αξία του ναύλου απλής μετάβασης και θα του επιστρέφεται η διαφορά από τον μετ' επιστροφής ναύλο, σύμφωνα με τους παραπάνω χρονικούς περιορισμούς ακύρωσης.
Σε περίπτωση πλήρους ακύρωσης του εισιτηρίου μετ' επιστροφής, ισχύουν οι χρονικοί περιορισμοί που προαναφέρονται. H επιστροφή χρημάτων λαμβάνει χώρα έως και 3 μήνες μετά την πραγματοποίηση του ταξιδιού. Οι αιτήσεις για επιστροφή χρημάτων γίνονται γραπτώς. Ακυρώσεις και επιστροφές μπορούν να διακανονιστούν μόνο στο ταξιδιωτικό πρακτορείο, το λιμενικό πράκτορα ή τα γραφεία της Εταιρίας στα οποία έγινε η κράτηση και η πληρωμή. Τα λιμενικά πρακτορεία μπορούν να ακυρώσουν μία κράτηση μετά το πέρας του check-in χωρίς να επιστρέψουν χρήματα. H Εταιρία έχει το δικαίωμα να κρατήσει όλο το ποσό του εισιτηρίου αν ο επιβάτης διακόψει το ταξίδι του σε ένα ενδιάμεσο λιμάνι, εκτός και αν η διακοπή οφείλεται σε ασθένεια, ατύχημα ή ανωτέρα βία.

Επιβάτες με ανοιχτή επιστροφή πρέπει να κάνουν έγκαιρα κράτηση για την επιστροφή τους και μόνο μέσω του ταξιδιωτικού πρακτορείου, του λιμενικού πράκτορα ή των γραφείων της Εταιρίας στα οποία έγινε η κράτηση και η πληρωμή. O συνολικός ναύλος υπολογίζεται με βάση τη χαμηλή περίοδο του ισχύοντος τιμοκαταλόγου. Σε περίπτωση που ταξιδεύει σε μεσαία ή υψηλή περίοδο ή κατά την περίοδο ισχύος ενός νέου ναύλου, ο επιβάτης υποχρεούται να πληρώσει τη διαφορά μεταξύ του τρέχοντος και του προπληρωμένου ναύλου. Σε περιόδους αιχμής, η Εταιρία δεν εγγυάται κράτηση θέσεως και δεν έχει ευθύνη εάν δεν είναι δυνατή η μεταφορά του επιβάτη στην ημερομηνία που επιθυμεί.

Strintzis Ferries

Ακυρώσεις εισιτηρίων επιβατών/ αποδείξεων μεταφοράς οχήματος:

Σε περίπτωση ακύρωσης εισιτηρίου μέσα σε διάστημα από επτά (7) ημέρες έως δώδεκα (12) ώρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία και ώρα απόπλου του πλοίου, επιστρέφεται το 75% της αξίας του εισιτηρίου. Δώδεκα (12) ώρες προ και έως του απόπλου επιστρέφεται το 50% της αξίας του εισιτηρίου. Εναλλακτικά, παρέχεται η δυνατότητα μετατροπής των εισιτηρίων σε εισιτήρια Ανοικτής Ημερομηνίας (Open) ώστε να χρησιμοποιηθούν σε επόμενο ταξίδι, εφ' όσον το ζητήσει ο επιβάτης έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από τον απόπλου. Η διαδικασία ακύρωσης εισιτηρίου δεν γίνεται τηλεφωνικά.

Εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας επιστροφής (Open): Οι κάτοχοι τέτοιων εισιτηρίων πρέπει να εξασφαλίζουν την θέση τους εγκαίρως, ιδιαίτερα σε περιόδους αιχμής της επιβατικής κίνησης.

Ventouris Ferries

· Ολική επιστροφή χρημάτων από την ημερομηνία έκδοσης έως και 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση.

· Επιστροφή 80% από 30 ημέρες έως 48 ώρες πριν από την αναχώρηση.

· Επιστροφή 50% από 48 έως 24 ώρες πριν από την αναχώρηση.

· Λιγότερο από 24 ώρες πριν από την αναχώρηση, η VENTOURIS FERRIES δεν έχει καμία υποχρέωση επιστροφής χρημάτων.

Ventouris Sea Lines

Επιστροφή 100% του ναύλου στις εξής περιπτώσεις:

Α) Ακύρωση εισιτηρίου έως και 14 ημέρες πριν τον προγραμματισμένο απόπλου του πλοίου.
Β) Αυθημερόν από την έκδοση του εισιτηρίου, εκτός από εισιτήρια που εκδίδονται την ημερομηνία ταξιδίου, για τα οποία δίνεται το δικαίωμα επιστροφής όλου του ναύλου για μία ώρα, και κατόπιν 50%.

Επιστροφή 75% του ναύλου:

Ακύρωση εισιτηρίου έως και 7 ημέρες πρίν τον προγραμματισμένο απόπλου του πλοίου.
Επιστροφή 50% του ναύλου:

A) Ακύρωση εισιτηρίου έως και 12 ώρες πριν τον προγραμματισμένο απόπλου του πλοίου.

B) Ακύρωση ήδη αντικατεστημένου εισιτηρίου έως και 12 ώρες πριν τον προγραμματισμένο απόπλου του πλοίου.

Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις ακύρωσης εισιτηρίων, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιστροφή αυτούσιου του σώματος εισιτηρίου. Μετά την αναχώρηση τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας. Τα εισιτήρια ακυρώνονται από τα πρακτορεία έκδοσης ή τα κεντρικά πρακτορεία της εταιρείας, ενώ δεν είναι δυνατόν να ακυρωθούν τηλεφωνικά.

Μετατροπή εισιτηρίου σε ανοικτής ημερομηνίας γίνεται μέχρι 2 ώρες πριν τον προγραμματισμένο απόπλου του πλοίου. Ισχύουν για ένα χρόνο από την ημερομηνία έκδοσής τους και μπορούν να αντικατασταθούν μόνο για μία φορά. Εισιτήρια Ανοικτής ημερομηνίας δεν γίνονται αποδεκτά για επιβίβαση. Είναι απαραίτητο πριν την επιβίβαση το ανοικτής ημερομηνίας εισιτήριο να αντικατασταθεί με νέο εισιτήριο. Εάν μέχρι την ημερομηνία ταξιδίου έχουν αυξηθεί οι ναύλοι, οι κάτοχοι εισιτηρίων ανοικτής ημερομηνίας πρέπει να καταβάλουν την διαφορά. Στην περίπτωση που επιλέξουν διαδρομή μικρότερης αξίας από το αρχικό εισιτήριο, ο πράκτορας υποχρεούται να επιστρέψει στον πελάτη την διαφορά.

* Zante Ferries

Υψηλή περίοδος 04/04/10-26/04/10 , 06/06/10-09/06/10 & 01/07/10-31/08/10:

1) Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας τουλάχιστον 7 ημέρες πριν την αναχώρηση.

2) Επτά (7) ημέρες πριν και έως την αναχώρηση τα εισιτήρια ακυρώνονται με παρακράτηση του 50% της αξίας τους ή αλλάζουν σε ανοικτή/άλλη ημερομηνία (τουλάχιστον 4 ώρες πριν την αναχώρηση).

Χαμηλή περίοδος:

1) Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας τουλάχιστον 3 ημέρες πριν την αναχώρηση.

2) Τρεις (3) ημέρες πριν και έως την αναχώρηση τα εισιτήρια ακυρώνονται με παρακράτηση του 50% της αξίας τους ή αλλάζουν σε ανοικτή/άλλη ημερομηνία (τουλάχιστον 2 ώρες πριν την αναχώρηση).

Οι ανωτέρω εμπορικές πολιτικές των ακτοπλοϊκών εταιρειών, παρατίθενται στον παρόντα κατάλογο προς εξυπηρέτηση των πελατών της εταιρείας. Η «εταιρεία», δεν ευθύνεται για την οποιαδήποτε αιφνίδια αλλαγή τους, καθώς και για τις τυχόν μεταβολές, τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών.

Επιλέξτε γλώσσα:

Επικοινωνία

Αν έχετε απορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 9016940 ή μέσω email στο info@seatickets.gr ή επισκεφθείτε μας στη διεύθυνση Γκλύστη 10, 11744, Νέος Κόσμος, Αθήνα

Εισιτήρια Πλοίων σε 5 βήματα

Βήμα 1: Επιλογή Δρομολογίου
Θα επιλέξετε την ημερομηνία αναχώρισης, όπως και τον αριθμό των επιβατών και οχημάτων που θα ταξιδεύσουν.

Βήμα 2: Επιλογή Θέσεων
Θα εισάγετε όλα τα δεδομένα που αφορούν τις θέσεις που επιθυμείτε, όπως και τυχόν οχήματα.

Βήμα 3: Κόστος Κράτησης
Θα δείτε το κόστος της κράτησής σας με λεπτομέρειες.

Βήμα 4: Επιβάτες
Θα εισάγετε τα ονόματα των επιβατών της κράτησής σας.

Βήμα 5: Στοιχεία Επικοινωνίας
θα εισάγετε τα στοιχεία επικοινωνίας για να σιγουρεύσετε την κράτησή σας και θα ολοκληρώσετε την πληρωμή.

Έτοιμα! Τα εισητήρια σας έχουν κλειστεί!

Τρόποι Πληρωμής

Δεχόμαστε πληρωμές με Visa, Mastercard και Diners όλων των τραπεζών. Αναλυτικά:

Γιατί SeaTickets.gr

Καλύτερη Τιμή
Δεν θα βρείτε καλύτερες τιμές πουθενά.

Χαμηλή Προμήθεια
Χρεώνουμε τη χαμηλότερη δυνατή προμύθεια... τίποτα περισσότερο! Δεν χρεώνουμε επιπλέον προμήθειες υπηρεσιών και παρέχουμε δωρεάν παράδοση με ηλεκτρονικό εισιτήριο.

Ηλεκτρονικό Εισιτήριο ή κλασικό εκτυπωμένο παραδοτέο στην πόρτα σας
Θα λάβετε το εισιτήριο σας δωρεάν από το κιόσκι της ακτοπλοϊκής εταιρείας στο λιμάνι αναχώρησης ή μέσω courier με μικρή χρέωση σε 48 ώρες όπου και αν βρίσκεστε σε ολόκληρο τον κόσμο.

5 μόνο βήματα
Τόσο εύκολα! Καμία αναμονή, καθόλου άχρηστες πληροφορίες απλά 5 εύκολα βήματα.

Ηλεκτρονικό Εισητήριο την ίδια μέρα
Άλλες εταιρείες χρειάζονται 3-4 ημέρες, εμείς σας το προσφέρουμε την στιγμή της παραγγελίας σας! Πολλές από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες υποστηρίζουν παράδοση στο λιμάνι ακόμα και την ίδια ημέρα.

Πλήρη Κάλυψη
Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες που συνεργάζονται με το SeaTickets καλύπτουν όλους τους Ελληνικούς προορισμούς

24ωρη εξυπηρέτηση
Μπορείτε να μας καλέσετε για βοήθεια 24/7 μέσω τηλεφώνου ή email.

Ακτοπλοϊκές Εταιρείες

Σήμερα συνεργάζονται με την SeaTickets οι παρακάτω ακτοπλοϊκές εταιρείες καλύπτοντας όλους τους Ελληνικούς λιμενικούς προορισμούς καθώς και προορισμούς εκτός Ελλάδας:

 • ΑΝΕΚ Lines
 • Aegean Speed Lines
 • Agoudimos Lines
 • Aigaion Pelagos
 • Alpha Ferries Shipping Co
 • Blue Star Ferries
 • Cyclades Fast Ferries
 • Dodekanissos Seaways
 • G.A Ferries
 • Golden Star Ferries
 • Hellas Speed cat
 • Hellenic Seaways
 • Ionian Ferries
 • Kallisti Ferries
 • LANE Lines
 • Minoan Lines
 • NEL Lines
 • Sea Jets
 • Strintzis Ferries
 • Superfast Ferries
 • Ventouris Ferries
 • Ventouris Sea Lines
 • Zante Ferries
 
 
©2024 SEATICKETS HOLIDAYS - All rights reserved.
EOT # 0206E60000563201
created & hosted by
vistoweb